Äkthet / Authenticity

Våra produkter går igenom en process i 3 steg för att säkerställa äkthet och för att garantera att en affär hos Good or Bag alltid skall vara en trygg sådan.

1: Vi har valt våra samarbetspartners och leverantörer med stor omsorg och noggrannhet. Efter många år som privatsamlare har jag som grundare och ägare till Good or Bag AB arbetat upp ett kontaktnät i vintagevärlden bestående av leverantörer och professionella vintagehandlare som är noggranna och pålitliga gällande äkthet, skick och kvalitét. Alla våra varor äkthetsgranskas i ett första steg hos leverantören. I de fall vi säljer något åt en privatperson via säljuppdrag ber vi om dokumentation såsom kvittens eller äkthetsgranskning. I de flesta fall använder vi även själva en äkthetsgranskare för att kontrollera inlämnarens varor. Efter det går objektet vidare till steg 2 och 3.

2: Som ägare till företaget och butiken granskar jag alla mina varor personligen. Varje vara gås igenom noggrant. Kundernas säkerhet är min absolut största prioritet varför jag är noggrann med vad jag tar in i butiken. Varor som upplevs tveksamma tas inte in i butiken.

3: Vi använder oss av en professionell äkthetsgranskare som ett sista steg i vår kontroll. Vi arbetar med några olika granskare beroende på märke. VI vänder oss alltid till en märkesspecifik granskare som enbart arbetar med just det märke som skall granskas. Kunden får ett personligt kvitto i paketet samt ett dokument som bekräftar vad som medföljer köpet som styrker äktheten (såsom eventuellt originalkvitto, annan dokumentation, eventuella certifikat, info om vilket företag som genomfört äkthetsgranskningen) samt detaljerad information om väskan såsom modellnamn och datecode.All of our products go through an examination process in 3 steps before ending up for sale in the store:

1: We have chosen our suppliers with great care. As a private collector of Louis Vuitton since many years I have worked up a network of contacts in the vintage world such as collectors and professional vintage dealers who are thorough and trustworthy regarding authenticity and quality. Our products are inspected for authenticity by our suppliers as a first step. When we sell something on commission on behalf of a private person we ask for a receipt or authenticity check and any documentation available. In most cases we also use a professional authenticator on top of this to be extra safe. The object the goes through step 2 and 3.

2: As the founder and owner of Good or Bag AB, I inspect all of my objects personally. I do it using time and care for each and every object. My buyers security and peace of mind is my first priority. Good or Bag will not make any compromises regarding authenticity checks.

3: We use the services of a professional authenticator as a last step in our checking process. The customer receives a personal receipt and a document in their package together with the bag with detailed information of the specific bag, what documentations comes with it, which company has done the authenticity check or if there is an original receipt.